Klinisk Studie

Klinisk Studie Kalo
Resultater fra en prøvebehandling med KALO.

Studiet ble utført av E.V. Mareeva
-Senior Assistant of the Chair
Of the Skin and Venereal Diseases of the I. M. Sechenov MMA Clinic

Sammendrag av Fremgangsmåte

En prøvebehandling med Kalo Hårfjerner ble gjennomført på til sammen 17 kvinner i alder 33-58 år. Alle kvinnene som deltok i studien var plaget av skjemmende hårvekst på forskjellige områder av kroppen. Kvinnene hadde vært plaget av uønsket hårvekst i 13 – 15 år. Alle hadde forsøkt varierende metoder for hårfjerning inkludert barbering, pinsettbruk, elektrolyse og forskjellige hårfjerningskremer. Hyppigheten av bruken av de enkelte metodene varierte fra hver dag til en gang i året.

Hårfjerningen under prøvebehandlingen ble utført ved I.M. Sechenov Klinikk for Hudsykdommer ved Moskva Medisinske Akademi (MMA) ved hjelp av voks, type”GIGI”, som ble skaffet til veie av NISIM International.  Etter voksingen ble Kalo Hair Inhibitor brukt tre ganger med 15 minutters intervall den første dagen.  Kalo Inhibitor ble brukt tre ganger den følgende dag med de samme intervaller.

Resultater,
Fire av kvinnene som ble undersøkt fikk fjernet håret i underarms-regionen. Hver pasient gjennomgikk til sammen 6 hårfjernings- og Kalo-behandlinger. Behovet for hårfjerning ble betydelig redusert hos alle kvinnene fra en gang hver 2.uke til en gang hver 5.- 6. uke. Dette viser at hårveksten i underarms-regione ble redusert. Alle pasientene hadde 65 % - 75 % reduksjon av hårveksten på det 1 cm2-store området som ble undersøkt. Det viste seg at hårene som vokste tilbake hadde en svakere pigmentering hos alle kvinnene. Subjektivt anslag av både

Doktor og Pasient: 90 av 100.
Fem av kvinnene som ble undersøkt fjernet hårene på leggene. Hver pasient gjennomgikk til sammen 6-7 hårfjernings- og Kalo-beandlinger. Behovet for hårfjerning hos samtlige kvinner ble redusert fra en gang hver 2. uke til en gang hver 5.- 6. uke. Dette visser at hårveksten på leggene ble redusert. Samtlige pasienter hadde 50 % - 65 % reduksjon av hårveksten på det 1 cm2-store området som ble undersøkt. Det viste seg at hårene som vokste tilbake hadde en svakere pigmentering hos alle kvinnene. Subjektivt anslag av både Doktor og Pasient:

80 av 100.
Tre av kvinnene som var med i studien fikk håret fjernet fra bikini-området. Hver pasient gjennomgikk 6-7 hårfjernings- og Kalo-beandlinger Behovet for hårfjerning hos alle tre kvinner ble redusert fra en gang hver 3. uke til en gang hver 4. uke. Detteviser at hårveksten i bikini-området ble redusert. Alle tre pasienter hadde en liten reduksjon av hårveksten på omtrent 20 - 40 % på det 1 cm2-store området som ble undersøkt. Det viste seg at hårene som vokste tilbake hadde en svakere pigmentering. Subjektivt anslag av både Doktor og Pasient:

60 av 100.
Fem av kvinnene som ble undersøkt fjernet hår fra ansikt og nakke. Hver pasient gjennomgikk 6 hårfjernings- og Kalo-beandlinger. En mindre reduksjon av hårveksten ble observert hos 2 av pasientene hvis behov for hårfjerning ble utsatt med en uke. Hos de andre tre pasienter ble det ikke observert nevneverdig forandring. Hos tre av kvinnene la vi merke til en reduksjon i pigmenteringen. Hos to av kvinnene ble det ikk observert noen forandring av betydning. På det 1cm2 -store området som ble undersøkt var det en reduksjon på omtrent
15 % - 30 %.  Subjektivt anslag av både Doktor og Pasienter:

40-50 av 100.
Samtlige pasienter var fornøyde med at Kalo var lett å bruke og at den hadde en lindrende effekt. Under hele perioden ble det ikke observert noen bivirkninger.

Denne undrsøkelsene som vi foretok viste at Kalo Hair Inhibitor hadde en relativt miindre virkning i bikini- og ansiktsområdet og forholdsvis stor virkning brukt på underarms- og leggomådene.

Stopper /hemmer uønsket hårvekst

Kalo Spray hemmer /stopper uønsket hårvekst. Kalo Spray kan brukes på alle områder på kroppen hvor det er uønsket hårvekst. 

Laster
Mot inngrodde hår,- rød og irritert hud.

Kalo Ingrown Hair Treatment reduserer problemer med inngrodde hår, rødhet og irritert hud, noe som ofte er et resultat etter barbering og voksing.

Laster